Модернизация на корпус „Ситно трошене” и Претоварен възел №1

 

Доставки на пултове за местно управление и апаратура по част „Автоматизация” за обект Реконструкция и модернизация на корпус „Ситно трошене” и Претоварен възел №1

« Назад към Асарел Медет АД