Фармация

В продължение на десетилетие КАСТИВА изгради сериозен опит в спецификата на фармацефтичната индустрия. Строгите световни стандарти и изискванията към решенията на автоматизационните задачи във фармацията предполагат стриктно изпълнение и документиране на всяка фаза от процеса. Много често се налага внедряването на приложния софтуер да се извършва за минимално ограничено време, което предполага гарантирана подготовка и професионализъм.