Минна индустрия

 

Изискванията към задачите за автоматизация с приложение в минната индустрия са едни от най-тежките по отношение на стандартите за сигурност, безопасност и надеждност в работата на хора и съоръжения. Поради непрекъсваемост на голяма част от технологичните процеси в хода на внедряванията се работи при работещи съоръжения или при много кратък ограничен престой на машините. За нас е голяма привилегия, че между базовите ни клиенти са представители на големите компании в този бранш.