Дозиращи системи за 1-ва секция на флотация

 

В рамките на проект "Реконструкция на 1-ва секция на флотация в ОФ" -  част Автоматизация – Дозиращи системи  бе извършена доставка на оборудване, както и инженерингови дейности, в това число изготвяне на проекти по части механика, електро и автоматизация; пуск и наладка на апаратурата в локален режим; конфигуриране и визуализация в контролна система PCS7 V8; наладка на автоматичен режим с каскадно управление в PCS7 и провеждане на 72-часови изпитания.

 

« Назад към Асарел Медет АД