КИП за обект "Екстракция" и "Електролиза"

 

Проектиране, доставка и инженеринг (шеф-монтаж, настройка и пуск) на инструментално оборудване по част "Автоматизация" за обект Екстракция и Електролиза. Оборудването включва индикатори за ниво, датчици за проток, трансмитери за налягане, показващи манометри, трансмитери за температура, системи за измерване на проводимост, регулиращи вентили, табла.

« Назад към Асарел Медет АД