Автоматизирана система за управление на промишлено и питейно водоснабдяване

Инженеринг, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на промишлено и питейно водоснабдяване

« Назад към Асарел Медет АД