Комплексна Автоматизирана система на Таблетен цех 2

 

Проектът за комплексна автоматизирана система на Таблетен цех 2 бе стартиран през 2007 г. след създаване на концепция съвместно с техническия екип на Актавис Дупница. Основната идея на концепцията е създаване на автоматизационна инфраструктура за партидно (Batch) управление за процесни инсталации обхващащи:

  • Сушилни - вихрослойни и рафтови
  • Обвиващи дражир-казани
  • високоскоростни миксери
  • Системи за дозиране на разтворители
  • Системи за подготовка на разтвори
  • Система за измиване
  • мониторинг на параметри на помещенията в "бяла" зона

Системата базира на PCS7 SIMATIC Batch на фирма Сименс. Нейната архитектура позволи тя безпроблемно да се разширява с нови производствени мощности в следващите години.

 « Назад към Актавис България