Автоматизирана система за приготвяне на разтвори за гранулиране в Таблетен цех 3

 

Този проект е първата изградена от КАСТИВА система за управление на процесна инсталация във фармацевтичната промишленост. Обхватът на дейности включва:

  • Доставка на средства за автоматизация
  • Проект и изграждане на ново електротабло базирано на програмируеми контролери
  • Проектиране на софтуер за управление и визуализация

« Назад към Актавис България