Автоматизирана система за измерване на разход на разтвори при процес обвиване на таблети

 

Едно от предизвикателствата във фармацевтичните проекти е постигане на повторяема и висока точност при процесните измервания. Проектът обхваща система за измерване на разход на разтвори при процес на обвиване на таблетки.

 

« Назад към Актавис България