Информационна система за енергиен мониторинг на цялата фабрика

 

Проектът обхваща измерване, анализ и статистика на всички важни енергийни ресурси, които се ползват на територията на фабриката. Всички измервателни уреди са обвързани към локални контролери посредством полеви индустриални мрежи. Предаването на събраните данни към централна диспечерска база данни се реализира чрез наличната фирмена LAN мрежа, което намали драстично разходите за изграждане на цялата система.

 

 « Назад към Актавис България