Автоматизирана система за питейно и промишлено водоснабдяване

 

В рамките на реализацията на проекта бяха изградени локални управления на кладенци, буферни резервоари за питейна и промишлена вода. Всички локални системи са обвързани с централна операторска станция посредством проектно ориентирана радиокомуникационна мрежа

 

 

 


« Назад към Актавис България