Система за мониторинг и управление на цех "Водно и хвостово стопанство"

Реализирането на проекта се извърши в пълен инженерингов обхват: от базов инженеринг, електропроектиране, доставка на техника за автоматизация, изработка на PLC табла, изработка на приложен софтуер до електромонтаж и внедряване на системата.

Основните цели на проекта бяха реализирани успешно: изграждане на системи за мониторинг, автоматично управление на процесите в определени обекти, администриране на база данни с параметри, които се ползват от информационната система от горно йерархично ниво.

« Назад към Елаците Мед АД