Модернизация на ИУС за процес "Смилане" към Обогатителен комплекс на Елаците МЕД АД с.Мирково

Изпълнението на проекта включва комплексен инженеринг за 11 мелнични агрегата

 

- Създаване и документиране на софтуерни типови модули за управление включително визуализиране и обслужване на стандартни компоненти;

- Създаване на философия на обслужване и визуализация за операторите и персонала по поддръжката;

- Електропроектиране;

- Приложен софтуер;

- Монтажни дейности;

- Внедряване, настройка, пуск и наладка на системите за управление на цялата инсталация

« Назад към Елаците Мед АД