Автоматизация на трошачни агрегати

 

Обхват на проекта: актуализиране на система за автоматизирано управление на технологичния процес и системи за управление на трошачни агрегати в цех „Средно и ситно трошене“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад към Елаците Мед АД