Измерване на температура

SITRANS T: пълната програма за температурно измерване

 

 

Независимо дали става въпрос за преобразувател с термоглава, уред за измерване на температура за монтаж на шина или в периферията, продуктите Sitrans T се свързват бързо към различни термоелементи и съпротивителни термометри както и mV-датчици и такива за съпротивление. Те работят с галванично разделение и избираема честота на мрежата и се предлагат по избор без експлозионна защита или в искрообезопасено и капсуловано изпълнение.

 

 

Продукти


SITRANS TH100

Температурно измерване / преобразувател в термоглава

SITRANS TH100 е идеален за PT100 измервания. Ценово оптимиран, например чрез липса на галванично разделение, той позволява икономично решение при надеждни стойности. Идеален и при използването на аналогови PT100-преобразуватели. Уредът се конфигурира бързо и лесно посредством специален модем и софтуера SIPROM T.

 Вход

PT100-съпротивителен термометър

 Изход

4...20 mA

SITRANS TH200

Температурно измерване / преобразувател в термоглава

SITRANS TH200 се използва за всички предлагани съпротивителни термометри и термоелементи. С него могат да се остойностяват и съпротивителни датчици и миливолтсигнали. Уредът се конфигурира бързо и лесно посредством специален модем и софтуера SIPROM T.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

4...20 mA

SITRANS TH300

Температурно измерване / преобразувател в термоглава

SITRANS TH300 с HART-протокол се използва за всички предлагани съпротивителни термометри и термоелементи. С него могат да се остойностяват и съпротивителни датчици и миливолтсигнали. Уредът се конфигурира бързо и лесно със SIMATIC PDM или Handheld Communicator.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

4...20 mA, HART

SITRANS TH400 

Температурно измерване / преобразувател в термоглава

SITRANS TH400  се предлага или за включване по PROFIBUS PA или Fieldbus FOUNDATION. Той е предвиден за всички предлагани съпротивителни термометри и термоелементи. С него могат да се остойностяват и съпротивителни датчици и миливолтсигнали. Уредът се конфигурира бързо и лесно със SIMATIC PDM (РА) или AMS или Handheld Communicator (FF). Благодарение на малката му конструктивна форма са възможни различни монтажни варианти, дори директно върху мястото на измерване.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

Изпълнениея за: PROFIBUS PA или Fieldbus Foundation

 

SITRANS TR200

Температурно измерване / преобразувател за монтаж на шина

SITRANS TR200 се използва за всички предлагани съпротивителни термометри и термоелементи. С него могат да се остойностяват и съпротивителни датчици и миливолтсигнали. Уредът се конфигурира бързо и лесно със специален модем и софтуера  SIPROM T.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

4...20 mA

 

SITRANS TR300

Температурно измерване / преобразувател за монтаж на шина

SITRANS TR300 с HART-протокол  се използва за всички предлагани съпротивителни термометри и термоелементи. С него могат да се остойностяват и съпротивителни датчици и миливолтсигнали. Уредът се конфигурира бързо и лесно със SIMATIC PDM или Handheld Communicator.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

4...20 mA, HART

 

 SITRANS TW

Температурно измерване / преобразувател за монтаж на шина

SITRANS TW е естественото развитие на стотиците хиляди доказали се уреди SITRANS T за четирипроводна система в изпълнение монтаж на шина. С много нови функции той поставя нови мащаби при преобразувателите на температура. Функциите за диагноза и симулация са необходимата помощ при пускане в експлоатация. Със своя HART®-интерфейс SITRANS TW се прилага удобно със  SIMATIC PDM към всяка задача за измерване.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение, токов датчик

 Изход

0/4...20 mA, HART

0/2...10 V, HART

 

SITRANS TF

Температурно измерване / преобразувател за полеви монтаж

SITRANS TF се използва за случаите, при които другите трансмитери се чувстват „некомфортно“. Защото тези полеви преобразуватели са в изпълнение IP67.

SITRANS TF е направен от солиден лят алуминий или дълготрайна неръждаема стомана. Той преобразува сигнали от съпротивителни термометри, съпротивителни датчици, термоелементи и напреженови датчици в съответстващ на сензорната характеристика постояннотоков или цифров сигнал според протокола за полеви мрежи Profibus PA или Foundation Fieldbus. Дистанционно монтираният сензор предотвратява нагряване на трансмитера при висока температура; при SITRANS TF няма никакви вибрации и трептения, дължащи се на дълги предпазни тръби.

 Вход

Съпротивителен термометър, термоелементи, съпротивителен датчик, Преобразуватели DC напрежение

 Изход

Изпълнения за: 4...20 mA, 4...20 mA с HART, Profibus PA или Foundation Fieldbus

 

SITRANS TF280

Температурно измерване / преобразувател за полеви монтаж

SITRANS TF280 е WirelessHART температурен преобразувател, който предава по радио всички измерени процесни стойности както и информации от диагностика, параметри и функции. Уредът работи с вградена батерия и е проектиран за екстремно ниска консумация на ток. Чрез своя компактен и стабилен дизайн той е особено удачен за директно използване върху съдове и тръбопроводи в отдалечени части на инсталацията, както и върху движещи се и въртящи съоръжения, което намира приложение за наблюдение на процеса и управлението.

Вход

 Pt100 (IEC 60751)

Изход

 WirelessHART-радиосигнал в 2,4-GHz-обхват

« Назад към Измервателна апаратура