NASH Германия

 

КАСТИВА е официален представител на NASH за България

 

Gardner Denver Nash е основана през септември 2004 година като подразделение на Gardner Denver.

 Gardner Denver Nash предлага вакуумпомпи и компресори с воден пръстен, както и специфични инженерингови системи за приложение в химическа индустрия и петрохимия, топлоелектрически централи и производство на хартия, при обработка на хранителни продукти, околна среда, минната индустрия и обработката на отпадни води и много други приложения.

Gardner Denver Nash има производствени мощности в Германия, Холандия,САЩ, Бразилия, Китай, Сингапур и Австралия. Сервизните центрове са близо до клиентите по целия свят.

 

История на фирмата

 

През 1905 година в Норвалк, Канектикът САЩ е създадена The Nash Engineering Company като производител на вакуумпомпи с воден пръстен. В началните години NASH развива вакуумни системи с подгрята пара и вакуумни системи за отпадни води за много от разрастващите се градове в САЩ. Освен това NASH произвежда вакуумпомпи, които се използват при производството на целулоза и хартия. Средата на 20 век NASH експандира и в други индустриални пазари -  хартиена индустрия,енергетика, петрохимия както и обща индустрия и преработка на хранителни продукти.

В началото на 1960-те години NASH се отказва от вакуумните отоплителни системи и вакуумните системи за отпадни води и се концентрира върху индустриалните пазари. Този растеж продължава до рецесията в САЩ през 1982 година. В този период  NASH увеличава инвестициите за изследване и развой. Като следствие от това след 1984 година оборотите нарастват – благодарение на въвеждането на нови продукти с превъзходни качества и предимства като ефективност, намалена консумация на вода, лесна поддръжка, качество и много други аспекти.

В Европа през 1903 година Siemens-Schuckert обявява патента за водния пръстен и едновременно с това започва производството на помпи с воден пръстен. С марката "elmo" произвежданите от Сименс  помпи с воден пръстен добиват изключително реноме, както и изключително добра репутация в много браншове и приложения. През 2000 година Сименс изважда от фирмената си структура бизнесът с вакуумпомпи и компресори и основава  elmo vacuum technology.

 

През 2002 Nash Engineering се обединява с elmo vacuum technology и се създава  nash_elmo. Придобиването от Gardner Denver Inc. през 2004 резултира в основаването на Gardner Denver Nash и Nash Division на Gardner Denver Inc.

 

Към сайта на фирмата »


« Вижте всички наши партньори