Сертификати

 

От 02.11.2011 год. във фирма КАСТИВА е внедрена Система за управление на качеството по стандарт

ISO 9001:2008. През 2017 год. фирмата е ресертифицирана по стандарт ISO 9001:2015.

Успешните сертификационни одити всяка година са гарант за високото качество на нашите процеси.

 

                          

 

Фирма КАСТИВА е сертифициран партньор на СИМЕНС за                     

системи за автоматизация PCS 7 и процесна техника.

 

« Назад към За нас