Храни и напитки

 

 

Инсталации за доене на мляко

Доенето на крави от дълго време се извършва почти изцяло с машини. Необходимото подналягане се създава чрез вакуумна помпа. Използването на помпи с воден пръстен и компресори със странични канали има следното предимство: и двата вида помпи работят без пулсации и без масло. При компресорите със странични канали може да се регулира въздушната мощност с помощта на честотен преобразувател.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали, шибърни вакуум помпи

 

Пълначни машини в пивоварни

При пълненето на бира в бутилки съдържанието на остатъчен кислород трябва да се подържа възможно най-ниско. В пивоварните се прилагат два метода или комбинация от двата:

1. Промиване на бутилките с CO2 и пълнене на бирата с пълнител с дълга тръба; пълначната тръба се навежда в бутилката и същата се изплаква с въглероден двуокис. Непосредствено след това се извършва същинското пълнене на бирата. При този метод се изразходва сравнително много CO2.

2. Въздухът от бутилката предварително се изпомпва с вакуум и след това се изплаква с CO2. Това води до значително намаляване на разхода на въглероден двуокис, тъй като най-голямата част от кислорода се отнема още при първоначалното изпомпване на въздуха от бутилката.

Системите от серията L предлагат категорични предимства спрямо често използваните помпи с воден пръстен, тъй като могат да бъдат спестени огромни количества работна вода.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи 

 

Инсталации за почистване на риба

Преди преработката на рибите те трябва да бъдат почистени. За тази цел работният плот е съоръжен със съответните всмукателни дюзи, които поемат вътрешностите на животните. Сместа от течност и груби частици се подава чрез централна вакуумна инсталация през филтър, отделя се и след това се изхвърля според изискванията.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Обработка на птици

При разфасоването на хранителни стоки също се образуват отпадъци, които би трябвало да бъдат отстранявани бързо и автоматично. При установки за претегляне на филета от гръдната част на пилета, при които отделните порции се поемат от лентови везни и се групират по тегло, заедно с влагата се отделят и мазнина и фазерни частици. С помощта на вакуум помпа същите се засмукват и предават за унищожаване.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Производство на шоколад

При производството на шоколадови яйца същите в различните производствени стадии се задържат и/или повдигат посредством вакуум. Вакуумната инсталация се намира в отделно помещение и изсмуква климатизирания въздух от производствената линия. Вакуумът на машината се поддържа постоянен.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали

 

Преработка на мляко

При една машина за пълнене на кисело мляко вакуум помпата има за задача да позиционира капака на вече напълнената кофичка с кисело мляко. При това винаги се обработват едновременно 5 кофички. Поставените на машината засмукващи чашки взимат капачките, разделят ги поединично и ги поставят в коректната позиция.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали

 

Обезгазяване на минерална вода

Добитата от естествени извори минерална вода съдържа въглеродни киселини, минерали и желязо. Това разтворено във водата желязо оксидира при контакт с въздуха и води до един неприятен вкус на водата. При отстраняване на желязото от водата, което протича при налягане от около 50 mbar, трябва първо чрез използването на вакуум помпа да се отстрани въглеродната киселина и по-късно да бъде върната отново, за да се получи газирана вода.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали

 

Обезмирисяване на салатно олио и мазнини

Ако салатното олио и мазнините се оставят прекалено дълго на въздух те развиват неприятен мирис и вкусът страда от това. Преди преработката тези оксидационни остатъци трябва да бъдат отстранени. Затова се впръсква пара, която поема получените мирисни и вкусови частици и се изтегля отново с вакуум.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Стерилизиране на чай и подправки

Чай и подправки от тропическите страни се доставят на бали, които много често съдържат буболечки, инсекти, гъби и бактерии, които преди обработката следва да бъдат унищожени. Затова балите се поставят във вакуумни контейнери, въздухът от балите се изсмуква. След това в балите се вдухва пара или стерилизиран газ.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Производство на салами

При производството на салам месната маса се нарязва на малки парченца и се разбърква с подправки и други добавки. Ако по време на процеса на рязане и на смесване се изсмуче въздухът, може да се предотврати оксидирането на масата, което влияе на вкуса и външния вид на салама. Вакуумът, който се използва възлиза на около 100 mbar. Използваната при това помпа не трябва да бъде чувствителна спрямо засмуканите частици, месо и течност.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Сушене на шунка

Днес само в най-редки случаи шунката се суши и опушва в истински пещи. Вместо това шунката се поставя в саламурен разтвор, който след изсмукване на въздуха от порите по-бързо и по-директно достига до месото.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали

 

Овлажняване на тютюн

Опакованият в бали тютюн е толкова пръхкав, че без овлажняване при следващата преработка би се разпаднал на прах. Посредством пара, която се всмуква от вакуум помпа през балата, тютюневата бала се овлажнява. По време на този процес могат да бъдат добавяни и ароматизиращи вещества.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Продухване на зеленчуци / зелеви листа

След измиване зеленчуците се изсушават с въздух или само се издухва мръсотията при по-чувствителните сортове.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали

 

Инсталации за филтрация

Филтриращите системи се използват за филтриране и почистване на различни течни вещества. В зависимост от изискванията на продукта се използват нано-, ултра- или микрофилтрационни модули.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Изпичане на кафе

По време на изпичане кафените зърна се въртят, за да се постигне равномерно изпичане.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали

 

Проветряване на картофи

Картофите в големите складове се проветряват с чист въздух.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали

 

Консервиране на хранителни продукти

Всяко завиране на плодове, зеленчуци и техните производни, като каша и пюре, се използва за консервиране. Остатъците от вода се загряват, за да може образувалата се пара да измести въздуха. В интерес на едно високо качество и енергийна ефикасност процесът на варене се извършва под вакуум.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Машини за сьомга

В хранителната промишленост съществуват процеси, при които почистването на вътрешностите на сьомгата се извършва машинно. С тактова честота от само 3 секунди на риба, количеството на обработения материал е значително. Получените отпадъчни продукти от солена вода, мазнини, протеини и рибни отпадъци се изсмукват чрез компресор със странични канали.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали

 

Обезсоляване на морска вода

За производството на питейна и промишлена вода морската вода се изпарява под вакуум. Кондензатът на водната пара може да бъде обработен по-нататък в промишлена и питейна вода. 

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

Производство на захар

Извлечената от цвеклото захароза се сгъстява чрез многостепенни процеси на варене. Сгъстяването, както и последващата кристализация се извършва под вакуум, за да се пести енергия.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен

 

 

« Назад към Приложения