Околна среда

 

Добив на биогаз

Получената в утаечните резервоари или пречиствателни инсталации биомаса се стабилизира в биореактора и се използва за производството на биогаз. Смесването на утайките увеличава добива на газ и намалява времето за неговото задържане в реактора. Газът се изтегля от горната част на кулата на биореактора, компресира се и вкарва отново през дюзите на дъното.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, вакуум помпи с овални бутала, роторно-палцеви вакуум помпи

 

Компресиран въздух в пречиствателните станции

Резервоарите в пречиствателните станции се активират с кислород с помощта на сгъстен въздух. Смесването на утайките с кислород увеличава добива на газ и намалява задържането му в резервоара. Дори по-добри резултати се постигат с топъл компресиран въздух.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали, вакуум помпи с овални бутала

 

Компресия на биореакторен газ

Операционна течност на помпата охлажда биореакторния газ чрез абсорбиране на топлината от компресията, осигурявайки по този начин почти изотермичен режим на работа. Това има положителен ефект върху целия експлоатационен живот на вентилите, газовите горелки и двигателите и намалява разходите за поддръжката. Охладителната функция на операционната течност едновременно действа като гръмоотвод и намалява разходите за защита от експлозия. Замърсеният суров газ е почистен, частично изсушен, наситен с кислород и върнат в процеса на пречистване на отпадни води.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали, вакуум помпи с овални бутала

 

Филтрация

За да се ускори процеса на филтриране се прилага вакуум към контейнера, който след това изтегля течността през филтър. По този начин вакуумът "помага" на гравитацията да си свърши работата.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали, вакуум помпи с овални бутала

 

Аерация на риба

Съдържанието на кислород във водата може да бъде значително повишено чрез използването на компресори с газов пръстен или вакуум помпи с воден пръстен. За да се повиши съдържанието на кислород във водата въздухът се изтегля от атмосферата и се прекарва през входов отвор в аератора, след което се изпуска във водата чрез малки отвори и се издига във фини мехурчета. Благодарение на кислорода във водата рибите растат по-бързо.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали, радиални вакуум помпи

 

Депониране на отпадъци

При разлагането на отпадъците без достъп на кислород се образува газ. Този газ се отстранява чрез съоръжения за улавяне на газ и се нагнетява с газови компресори или въздуходувки. Добитият газ може да се използва за отопление, производство на енергия или като течност.

Използвани типове продукти: роторно-палцеви вакуум помпи

 

Ламиниране на соларни модули

Ламинирането е цикличен процес. Обикновено е един сандвич, състоящ се от следните фази:

• покриващ филм

• полимерен филм (обикновено етилен винил ацетат)

• соларни клетки

• полимерен филм (обикновено етилен винил ацетат)

• стъклен панел,

се въвежда в камерата на ламинатора. След евакуацията на камерата чрез вакуумна система полимерните филми се омрежават чрез нагряване.

Използвани типове продукти: винтови вакуум помпи, шибърни вакуум помпи, системи

 

Извличане на почвен газ

Извличането на газ от почвата е одобрен метод за рекултивация на почвата, замърсена с ароматни въглеводороди и летливи халогенирани въглеводороди. Обхватът на работа на въздуходувките със странични канали възлиза на 10 - 80 м, в зависимост от размера и разпределението на веществата, налягането на замърсителя, въздушния поток през почвата и приложения вакуум. Изхвърлянето на извлечения въздух трябва да се извършва в съответствие с техническите инструкции за качество на въздуха.

Използвани типове продукти: въздуходувки със странични канали

 

Пречиствателни съоръжения за отпадни води

Необходимото налягане за засмукване на отпадни води и за почистване на канализационните мрежи се осигурява чрез вакуум помпи. Замърсителите в отпадните води се засмукват и могат периодично  да се промиват с помощта на помпи.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали, вакуум помпи с овални бутала

 

Канализация

Извлеченият въздух може да съдържа замърсяващи газове, пари и частици. Ние предлагаме технически решения, които предпазват помпата от тези вредни примеси и предлагат надеждна непрекъсната работа.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен 

 

Изхвърляне на отпадни води

Чрез използването на централни вакуумни системи отпадните води могат да бъдат събрани, изцедени и изхвърлени по едно и също време в няколко жилищни района. С използването на вакуум до 97% от отпадната вода може да се транспортира нагоре.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен 

 

Пречистване на отпадни води / оксигенация на активни утаечни резервоари

За да се намалят необходимостта от пространство и разходите за пречиствателни станции, се създават активни утаечни резервоари. Въвеждането на кислород е изключително важно за пречистването на отпадни води. Компресорите предоставят налягането, необходимо за максимално добиване на кислород.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, въздуходувки със странични канали, вакуум помпи с овални бутала

 

Допълнителни приложения


• Евакуационни системи

Използвани типове продукти: радиални вакуум помпи, вакуум помпи с овални бутала, роторно-палцеви вакуум помпи


• Рециркулация на газ

Използвани типове продукти: вакуум помпи с овални бутала, роторно-палцеви вакуум помпи


• Малки битови пречиствателни станции

Използвани типове продукти: вакуум помпи с овални бутала


• Системи за сушене

Използвани типове продукти: радиални вакуум помпи, вакуум помпи с овални бутала, роторно-палцеви вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

« Назад към Приложения