Химия

 

 

 

Решения в бранш химия 

 

Покривен слой

Когато индустриални повърхности са с покривен слой металните пари се обработват под вакуум. При типичните процеси металът кондензира като тънък слой върху повърхността на субстрата. Вакуумът е необходим, за да държи металните изпарения под налягане.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, вакуум помпи с овални бутала, винтови вакуум помпи


Обезгазяване

Типично приложение за обезгазяване на продукти е екструдерът. В него се нагнетяват високо вискозни материали и едновременно с това се освобождават от разтворители. Използваната вакуум помпа служи за евакуиране на разтворителите с ниска точка на кипене.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, роторно-палцеви вакуум помпи, винтови вакуум помпи


Компресия на газове

Газовете трябва да бъдат компресирани преди да бъдат изпомпвани през тръбопроводите за по-нататъшна употреба. В някои случаи компресията е необходима и за да се намали мястото за съхранение.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, роторно-палцеви вакуум помпи 

 

Импегриране

Под импрегниране се разбира следният процес: Крайният продукт, например намотка на двигателя, се евакуира в приемник. Подходящото импрегниращо средство, като например смола, прониква под въздействието на вакуум в повърхността на материала. 

Използвани типове продукти: вакуум-помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

Непрекъсната и партидна дестилация

Виж „Регенериране на разтворители”

Използвани типове продукти: шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

Охлаждане

Охлаждането на повърхности се осъществява чрез селективно изпаряване на вода или други разтворители. Латентната топлина от субстрата и вакуумът изтеглят локалната топлина и водят до ефект на охлаждане.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

Регенериране на разтворители

От екологични съображения замърсената с разтворители отпадна вода трябва да се третира. Най-лесният метод е дестилация под вакуум, т.е. фракцията с ниска точка на кипене се изпарява и кондензира. След това отпадната вода се използва за други предназначения.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

Пневматичен транспорт

Химикалите могат да бъдат транспортирани безопасно и икономично с компресори за ниско налягане, вакуумни помпи и централни системи. Безпрахово транспортиране, опростен дизайн на тръбите и никаква деформация на транспортирания материал са само някои от акцентите, на които се обръща внимание при пневматичния транспорт.

Използвани типове продукти: роторно-палцеви вакуум помпи, вакуум помпи с овални бутала 

 

Сушене 

Всички медицински изделия се сушат преди употреба. В затоплена статична или динамична сушилня разтворителите се отстраняват от продукта. Предимството на вакуумното изсушаване се състои в това, че продуктът може да се третира при ниски температури. Температурата съответства винаги на парното налягане на използвания разтворител.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

 

Централно вакуумно снабдяване

Централните системи за снабдяване с вакуум се използват за подмяна на множество индивидуални генератори. Предимството на тази конфигурация: ниска консумация на енергия и контролирано отделяне на енергия за охлаждане.

Използвани типове продукти: вакуум помпи с воден пръстен, шибърни вакуум помпи, винтови вакуум помпи

« Назад към Приложения