Комплексна Автоматизирана система на сушилня

Модернизация на система за управление на вихрослойни сушилни

В рамките на проекта Кастива модернизира система за управление на сушилня на база програмируем контролер и операторска станция базирана на софтуер за визуализация WinCC. Дейностите в рамките на проекта обхващат:

  • Проектиране и доставка на нови електро- и пневматични табла
  • Доставка на ново оборудване - вентилатор, взривозащитни вентили
  • Доставка на филтри в съответствие с местните екологични норми
  • Проектиране на приложен софтуер  с интегрирани функции за партидно управление на процеса
  • Внедряване
  • Обучение
  • Валидационна документация

 

« Назад към Актавис Малта